XLVII SESJA NAUKOWA
[EDYCJA ZDALNA/INTERNETOWA w dobie pandemii koronawirusa]

MUZYKA ORATORYJNA I KANTATOWA W ASPEKCIE PRAKTYKI WYKONAWCZEJ

 

Między oratorium a operą: AD 2020

 

kierownik naukowy sesji: prof. dr hab. Piotr Łykowski sekretarz: dr hab. Olga Ksenicz

 

 

WROCŁAW, 8-9 września 2020

dr hab. Ewelina Ciszewska (AST w Krakowie, filia Wrocław)

Partytura ruchowa i animacyjna jako próba rozwinięcia narracji muzycznej
na podstawie oratorium „Via Crucis” Pawła Łukaszewskiego
 

dr Marta Gabryelczak-Paprocka

Wszechwładny Echnaton w historii, micie i operze – między prawdą a fikcją

dr Anna Werecka-Gryć (Akademia Muzyczna w Łodzi)

Mityczna Arkadia – inspiracje i nawiązania w twórczości oratoryjno-kantatowej przełomu XVII i XVIII wieku

dr Adam Banaszak (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

„Trzy przypowieści kościelne” Benjamina Brittena pomiędzy operą a oratorium 
– wybrane problemy interpretacyjne

 dr hab. Maciej Gallas (Akademia Muzyczna w Krakowie)

„Pasja według św. Marka[Markuspassion]” 
– autorstwa Reinharda Kaisera, Gottfieda Kaisera czy Friedricha Nicolausa Bruhnsa?
Kompozycja opracowana przez Johanna Sebastiana Bacha w kontekście autorskiej twórczości pasyjnej

mgr Aleksander Przybylski

„Mesjasz” Superstar – oratorium w oku kamery, studium nieoczywistego związku

prof. Eugeniusz Sąsiadek, dr h.c. AMKL

„Król Roger” Karola Szymanowskiego – opera o pewnych cechach oratorium

dr Andrzej Wolański (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

Kantata „Widma” Stanisława Moniuszki w aspekcie kategorii dramatyczności

 

NOWE FORUM WOKALNE – młodzi, „gniewni”, kompetentni

 

mgr inż. Maria Kulisiewicz (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska)

Odtworzenie prawdy czy jej tuszowanie? O obróbce nagrań wokalnych i ich analizie akustycznej

lic. Agnieszka Wilczewska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)

Zdobnictwo w wokalnej muzyce francuskiej epoki baroku 
na przykładzie traktatu autorstwa Michela Pignoleta de Montéclaira