prof. Eugeniusz Sąsiadek, dr h.c. AMKL

„Król Roger” Karola Szymanowskiego – opera o pewnych cechach oratorium

prof. Eugeniusz Sąsiadek – znakomity pedagog, niestrudzony propagator sztuki wokalnej, polski prawykonawca współczesny tytułowej partii w arcydziele Claudio Monteverdiego „Orfeusz”. Absolwent studiów wokalnych w PWSM we Wrocławiu (1956) oraz studiów matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (1952) oraz studiów podyplomowych w Conservatorio di Santa Cecilia w Rzymie. W ramach szerokiej, długoletniej działalności artystycznej współpracował stale z kilkoma polskimi zespołami muzyki dawnej (Capella Bydgostiensis, Capella Cracoviensis, Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses), a w latach 1968-1996 kierował założonym przez siebie zespół Complesso di Musica Antica we Wrocławiu. Koncertował we wszystkich większych ośrodkach muzycznych Polski, w wielu krajach Europy, a także w Australii i Kanadzie, wykonując łącznie w ponad 3 000 koncertów, audycji radiowych i telewizyjnych, i nagrywając 19 płyt. W latach 1982-1984 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Opery we Wrocławiu. Przewodniczył lub zasiadał w jury wielu konkursów wokalnych, zarówno międzynarodowych, jak i ogólnopolskich.

Wykształcił wielu znanych solistów-śpiewaków, zajmujących obecnie czołowe pozycje w teatrach operowych oraz na estradach koncertowych w Polsce i za granicą, a także liczne grono pedagogów śpiewu. Wśród absolwentów klasy śpiewu solowego Eugeniusza Sąsiadka jest wielu laureatów konkursów wokalnych ogólnopolskich i międzynarodowych (łącznie ponad 80 nagród i wyróżnień). W Akademii Muzycznej we Wrocławiu pełnił szereg funkcji kierowniczych, w tym m.in.: dziekana Wydziału Wokalnego i Wokalno-Aktorskiego (1968-1981 oraz 1984-1987), prorektora (1981-1984) i rektora (1987-1990 oraz w roku 1995). W latach 1970-1972 sprawował funkcję kierownika Katedry Wykonawstwa Indywidualnego, a następnie przez blisko trzydzieści lat, kierownika Katedry Wokalistyki (do roku 2000). Analogiczną funkcję pełnił również w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (1999-2001). Z jego inicjatywy organizowane są od ponad 40 lat kursy mistrzowskie, interpretacyjne i pedagogiczne, konferencje naukowe oraz konkursy wokalne. Zespół redakcyjny pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Sąsiadka zredagował i wydał drukiem 55 publikacji naukowych w dziedzinie wokalistyki. Jest autorem ponad  60 prac naukowych. 

Eugeniusz Sąsiadek jest bardzo aktywnym działaczem społecznym. Inicjator powołania Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, którym kierował jako prezes przez siedem kadencji (1988-2013). W Zarządzie Wrocławskiego Oddziału SPAM pełnił różne funkcje, m.in. prezesa (1974-1984 oraz 1992-2007), a od roku 2007, zaś w Zarządzie Głównym SPAM był wiceprezesem (1988-1992) oraz prezesem (1992-1997). Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej (1984-1990) oraz Rady Miejskiej Wrocławia (1994-2002).

W 2016 r., w uznaniu wybitnego dorobku artystycznego i pedagogicznego, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, nadał prof. Eugeniuszowi Sąsiadkowi tytuł Doktora Honoris Causa. 

  Referat prof. Eugeniusza Sąsiadka prezentuje Jego syn - prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek.

Powrót do listy referatów