dr hab. Maciej Gallas (Akademia Muzyczna w Krakowie)

„Pasja według św. Marka[Markuspassion]”
– autorstwa Reinharda Kaisera, Gottfieda Kaisera czy Friedricha Nicolausa Bruhnsa?
Kompozycja opracowana przez Johanna Sebastiana Bacha
w kontekście autorskiej twórczości pasyjnej

Maciej Gallas śpiewak (tenor),  pracownik naukowy (profesor nadzwyczajny) Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog śpiewu solowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Christiana Elssnera i Adama Szybowskiego (1998).

W ramach intensywnej działalności koncertową wykonuje zarówno recitale liryki wokalnej, jak dzieła oratoryjno-kantatowe oraz sceniczne. Szczególne miejsce w jego repertuarze zajmują kompozycje barokowe, często wykonywane we współpracy z renomowanymi zespołami muzyki dawnej (m.in. Concerto Polacco, Arte Dei Suonatori, Capella Cracoviensis), jak również z zespołami filharmonicznymi. Jako wykonawca brał udział w czołowych festiwalach międzynarodowych (m.in. Wratislavia Cantans, Muzyka w Starym Krakowie, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy, Festiwal Muzyki Dawnej w Krakowie), jak również dokonał wielu nagrań płytowych, telewizyjnych i radiowych, m.in. dla II programu Polskiego Radia. W latach 2001-2002 współpracował z Operą Krakowską, współpracował także z Operą Śląską w Bytomiu, a od roku 2004 jest stałym solistą Krakowskiej Opery Kameralnej.

 

Istotną częścią wystąpienia jest analiza materiałów źródłowych pod kątem określenia autorstwa ‘Markuspassion’. Niestety, nie sposób jednoznacznie wskazać kompozytora, choć zdaniem prelegenta, przesłanki bardziej uprawdopodobniają autorstwo F. N. Bruhnsa. Określenie autorstwa jest istotne, ponieważ omawiany utwór jest pierwowzorem późniejszych utworów pasyjnych J. S. Bacha. Bach zetknął się z tą kompozycją po raz pierwszy w Weimarze już około roku 1713 i następnie trzykrotnie wykonał ją w ciągu swojego życia. Utwór, w omawianym kształcie, jest wersją opracowaną przez Bacha w 1713 r. Lipski kantor powielił ogólną koncepcję konstrukcji we własnych pasjach, lecz nadał swoim kompozycjom większy rozmach oraz wypełnił je swoim geniuszem. 

W wystąpieniu przedstawiono informacje dotyczące powstania ‘Pasji wg św. Marka’, biogramy domniemanych autorów oraz ogólną analizę samej kompozycji. Analizując ‘Markuspassion’ autor poszukuje podobieństw i różnic w stosunku do utworów pasyjnych J. S. Bacha, aby rzucić światło na zakres inspiracji lipskiego kantora utworem swoich poprzedników


Powrót do listy referatów