dr Adam Banaszak (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

„Trzy przypowieści kościelne” Benjamina Brittena pomiędzy operą a oratorium
– wybrane problemy interpretacyjne

Adam Banaszak w bieżącym sezonie artystycznym jest kierownikiem muzycznym Opery Wrocławskiej oraz pierwszym gościnnym dyrygentem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dyrygent prowadził wiele różnych spektakli w Operze Krakowskiej, Operze Śląskiej w Bytomiu, Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

Dokonał prawykonań oper Pawła Mykietyna (Czarodziejska góra) oraz Zygmunta Krauze (Yemaya-Królowa Mórz). Występował na festiwalach: Warszawska Jesień i Sacrum Profanum.

Prowadził koncerty repertuarowe filharmonii. Koncertował z Orkiestrą Sinfonia Iuventus, nagrywał z Orkiestrą Polskiego Radia i z Orkiestrą Akademii Beethoven-owskiej.  Jego spektakle oraz koncerty transmitowało i retransmitowało radio i telewizja (m.in. TVP Kultura, TVP Polonia, Drugi Program Polskiego Radia, Rundfunk Berlin Brandenburg).  

Uzyskał tytuł doktora sztuki w dyscyplinie dyrygentura, jest wykładowcą Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

  Autor na przykładzie ‘Curlew River’ (Rzeka Krzyczących Ptaków) przedstawia drogi inspiracji, które składają się na niezwykłą formę muzyczną „przypowieści kościelnej”. W swoim wystąpieniu omawia zagadnienia związane z instrumentacją utworu, jego wymową retoryczną, strukturą formalną. Podkreśla także ścisły związek muzyki z opowieścią, librettem i ascetycznym, minimalistycznym założeniem kompozytora.  

Powrót do listy referatów