lic. Agnieszka Wilczewska (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)

Zdobnictwo w wokalnej muzyce francuskiej epoki baroku
na przykładzie traktatu autorstwa Michela Pignoleta de Montéclaira

 

Agnieszka Wilczewska – studentka studiów II stopnia na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. Piotra Łykowskiego i mgr Agaty Chodorek. Stypendystka programu Erasmus realizowanego w pôle Alienor w Poitiers (Francja) na Wydziale Muzyki Dawnej w klasie śpiewu solowego Noémi Rime.

Również studentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia francuska.

   

Wykład porusza zagadnienie zdobnictwa we francuskiej muzyce wokalnej epoki baroku przedstawionego w traktacie „Principes de musique” (1736) Michela Pignoleta de Montéclaira. 

Na podstawie fragmentu tego traktatu zostało omówionych osiemnaście podstawowych (zdaniem autora) ozdobników.

Powrót do listy referatów