dr Marta Gabryelczak-Paprocka

Wszechwładny Echnaton w historii, micie i operze – między prawdą a fikcją

Marta Gabryelczak-Paprocka ukończyła śpiew solowy na Akademii Muzycznej w Łodzi (2013), zaś w 2019 uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie wokalistyka. Studiowała również etnologię i antropologię kulturową na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wykonywała muzykę współczesną na sesjach Musica Moderna oraz podczas koncertów kompozytorskich. Współpracowała z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Koncertowała na Litwie i Słowacji. Brała udział projektach będących syntezą muzyki klasycznej i jazzu, w ramach których występowała wraz z muzykami jazzowymi na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi, a jej głos znalazł się na dwóch nagraniach płytowych w tej stylistyce. Występowała m.in. podczas Festiwalu Święto Muzyki Kościelnej w Częstochowie, Wiosennych Dni Muzyki Organowej w Archikatedrze Łódzkiej, sesji naukowej Piękno i brzydota w sztuce w Akademii Muzycznej w Łodzi. Od roku 2015 jest wykładowcą emisji głosu w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej. Jako nauczyciel emisji głosu prowadziła liczne warsztaty. Prezentuje referaty podczas sesji naukowych, jest autorką artykułów dla muzycznych czasopism naukowych oraz tekstów omówieniowych do transmisji oper z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku w Filharmonii Łódzkiej. W roku 2018 była jednym z gości Salonu Przyjaciół Filharmonii Łódzkiej.  

W artykule autorka przedstawia różne teorie na temat postaci Echnatona, jednego z najbardziej kontrowersyjnych władców Egiptu, tytułowego bohatera opery Philipa Glassa. Stał się on inspiracją zarówno naukowców, jak i artystów. Przez wieki starali się oni odkryć jego sekrety. Starożytność jest jednak tak niemożliwym do dogłębnego zbadania okresem, iż powstaje wiele teorii mających niewiele wspólnego z prawdą. Wciąż pojawiają się nowe odkrycia, które zaprzeczają poprzednio sformułowanym tezom. Echnaton był postacią historyczną, jednak jego osoba stała się legendarna, a badacze dodawali do jego historii wciąż nowe, niesamowite wyniki analiz źródeł oraz własnych przemyśleń. Jedni uważali go za niezwykłego myśliciela, idealistę inni za człowieka ograniczonego i niezdolnego do samodzielnego utrzymania władzy. Autorka stara się w jak najpełniejszy sposób ukazać odmienne sposoby postrzegania postaci króla. Odwołuje się do wiadomości z dziedzin takich jak historia, etnografia czy medycyna. Analizuje jak największą ilość materiałów źródłowych, wykazuje różnice w postrzeganiu króla przez naukowców.

Powrót do listy referatów